DE CLUB

Emauslaan 2, 2012 PH Haarlem

(+31) 023 528 70 85


cultuur en traditie

missie en waarden

Pim Mulier richtte HFC in 1879 op als een kwajongensclub: met zijn kameraden wilde hij sportief ravotten op een weiland achter het huidige provinciehuis. Anno heden staat dit principe nog altijd fier overeind: ook aan de Spanjaardslaan ravotten wij met kameraden en spelen wij voetbal zoals het ooit bedoeld was. Dat principe heerst ook bij de Businessclub. Leden van de Businessclub van de oudste voetbalvereniging van Nederland, de Koninklijke HFC. Koninklijke HFC, dienen zich te confirmeren aan de missie in drie woorden samengevat: “BOEIEN, BOUWEN, BINDEN”. Het beleid  is gebaseerd op de kernwaarden en de bredere context daarvan:

Kernwaarden

Koninklijk: sportief en respectvol, waardig en gastvrij


Ambitieus: prestatiegericht, opleiden en ontwikkelen


Betrokken: plezier, (ver)bindend met een familiegevoel


Duurzaam: innovatief, gezond met kwaliteit bovenaan

Lid worden van de Businessclub?

Wilt u toetreden tot de cultuur en traditie van de Businessclub van de Koninklijke HFC? Bent u beslissing nemer (ondernemer, CEO of hoger management), schijf dan in en treed toe tot een exclusief netwerk.